Tankerületi mérések

Diagnosztikus mérés a Szolnoki Tankerületi Központ intézményeiben-próbamérés

2018.10.17. (9-11 óráig)

humán eredményének elemzése, tapasztalatok levonása

Az osztály összetétele:

22 fő, 1 diák magántanulói státusza folyamatban

SNI: 3 tanuló (1 tanuló nem vett részt a mérésen)

BTMN: 7 tanuló

2 tanuló szakértői vizsgálat iránti kérelme folyamatban

Narancssárgával jelölve a BTMN, SNI tanulók száma.

SZÁZALÉKOS ELOSZLÁS

7
6

 Darab

1
2
11
22
22
3
2
00

80-100%              75-79%                70-74%                65-69%               60-64%                56-59%                 0-55%

75% fölött 13 tanuló teljesített, 3 tanuló BTMN, SNI státuszú.

75% alatt teljesítő diákok SNI, BTMN tanulók, kivéve egy diákot, aki ebben a tanévben érkezett iskolánkba, tanulási nehézségekre utaló jeleket mutat, így felterjesztése megtörtént a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Pedagógiai Szakszolgálathoz.

Diagnosztikus mérés 2018/2019                  Humán

57%
60%
60%
61%
63%
65%
68%
74%
75%
76%
76%
78%
78%
79%
82%
83%
85%
85%
88%
90%
93%

Százalékos eloszlás

8

7

6

5

4

3

2

1

0

7

6

3

22

1

0

80-100%             75-79%               70-74%              65-69%               60-64%              56-59%                0-55%

                 Diagnosztikus mérés 2018/2019  Humán
        Átlag és a maximum eltérés         
1,40                            
1,20                            
1,00                            
0,80                            
0,60                            
0,40                            
0,20                            
0,00                            
13579111315171921232527293133353739414345474951535557

A fenti diagram szerint a következő feladatok sikertelenek osztályszinten:

1b A másolás pontossága

Hiba: A tanulók többsége nem pontosan másol.

Okok:

Mivel alsó tagozaton rendszeresen végeztek másolási feladatokat, elsődleges ok a figyelemtartás.

Ezen kívül a vizuális észlelés zavara, figyelmetlen önellenőrzés áll a háttérben.

Feladatok:

Minden pedagógusnak:

  • pontos önellenőrzés megkövetelése, fejlesztése
  • részképességek fejlesztése
  • motiváció, írásbeli munkák igényességére nevelés
  • figyelem fejlesztése

3aA Szövegértés: Karikázd be a szereplők betűjelét, akiről olvastál, húzd át azokét, akikről nem!

Hiba: A gyerekek többsége nem húzta át azokat, akikről nem olvasott.

Okok:

Diagnosztikus mérés 2018/2019 Humán

-Felületesen olvassák el a tanulók az utasítást.

-Tankönyvekben, munkafüzetekben ilyen típusú feladat nem jellemző. -Az utasítás nem egyértelmű, túl hosszú minimumszintnek. Feladatok:

Minden pedagógusnak:

-figyelem fejlesztése

-összetett feladatok adása

-az utasítások önálló értelmezésére való nevelés

-hasonló típusfeladatok végezetetése változatos feladatutasítások adásával

3b2 Szövegértés: Növények felsorolása.

Hiba: A gyerekek többsége kihagyta a gyomokat.

Okok:

-szókincs, a szó értelmezése

-A szövegkörnyezetben a többi növénytől elkülönülve jelenik meg. Nem fölsorolásként, hanem egyéb vonatkozásban jelenik meg a „gyomok” kifejezés.

-Figyelmen kívül hagyták, hogy 5 növényt kér a feladat.

Feladatok:

Minden pedagógusnak:

-lényegkiemelés fejlesztése

-gyűjtőnevek rögzítése

-szókincs fejlesztése

-feladatok értelmezésének fejlesztése

3c Szövegértés: Húzd alá hullámosvonallal, hogy a felsoroltak közül mikkel táplálkozik a vakond?

Hiba: 2 tanuló kivételével az utasításnak megfelelően hullámos vonallal jelöltek a gyerekek, de nem jól.

Okok:

-nem megfelelő következtetés

Diagnosztikus mérés 2018/2019 Humán

-nem megfelelő értelmezése az olvasottaknak

-nem a szövegre visszatekintve, hanem emlékezetből dolgoznak a tanulók

Feladatok:

Minden pedagógusnak:

-logikus gondolkodás fejlesztése

-válogató olvasás fejlesztése

-koncentráció

-szövegértési készség fejlesztése

3e Szövegértés: Miért nem okoz problémát nagypapáék kertjében a vakond?

Hiba: A tanulók nem pontos vagy teljes választ adtak és/vagy egy választ adtak a kettő helyett. Észszerű, a szövegre alapozott választ a javítókulcs nem tartalmazta, így nem volt elfogadható. Okok:

-Nem tudták a tanulók, hogy két válasz szükséges

-észszerű válaszért nem jár pont

Feladatok:

Minden pedagógusnak:

-Pontos feladatértés fejlesztése

-Szövegértés fejlesztése

-Szövegben való visszatekintésre, keresésre nevelés

5b Dátumozás

Hiba: Dátumból kihagyták a pontot.

Okok:Alsóban a hónap, nap rögzítésére fektették a hangsúlyt, nem a teljes dátumozásra.

Feladatok:

-alsós pedagógusok: A pontos dátumozás rögzítése, elmélyítése

-felsős pedagógusok: Magyar nyelv: a hatodik osztályban a számnév tanításánál a hiányosság pótlása, a pontos dátumozás megkövetelése minden pedagógusnak.

Diagnosztikus mérés 2018/2019 Humán

7b Tegyél csillagot a jelen idejű igék elé!

Hiba: A tanulók többsége nem csinálta meg a feladatot.

Okok:

-a táblázat alatt van a feladatutasítás, a tanulók nem vették észre, tehát a legfőbb ok a figyelmetlenség.

Feladatok:

Minden pedagógusnak:

-a figyelem fejlesztése

Tiszavárkony, 2019.01.14.

Nagy Edina

Humán-műv. mk. vez.

Diagnosztikus mérés a Szolnoki Tankerületi Központ intézményeiben-próbamérés

2018.10.17. (9-11 óráig)

matematika eredményének elemzése, tapasztalatok levonása

Az osztály összetétele:

22 fő, 1 diák magántanulói státusza folyamatban

SNI: 3 tanuló (1 tanuló nem vett részt a mérésen)

BTMN: 7 tanuló

2 tanuló szakértői vizsgálat iránti kérelme folyamatban

Elemzésből készült grafikonok

Azok a feladatok, amelyek megoldása a maximálisan elért pontszámtól jelentős mértékben eltér.

5.1. feladat b rész
23.4. feladat d rész
30.6. feladat a rész
37.7. feladat d rész
40.8. feladat bB rész
44.8. feladat cC rész
45.8. feladat d rész
          Diagnosztikus mérés 2018/2019  Matematika
                      
                      
62%69%69%69%72%74%75%75%79%80%82%85%89%90%92%92%93%97%97%100% 
51%

Tanulónkénti átlageredmények.

SNI-BTMN kiegészítéssel a százalékos érték. A fejlesztendő a 80 % alattiak.

A gyengébb teljesítményt az SNI és BTMN-s tanulók érték el.

Diagnosztikus mérés 2018/2019 Matematika

  1. következő feladatok sikertelenek osztályszinten:

Diagnosztikus mérés 2018/2019                  Matematika

Diagnosztikus mérés 2018/2019                  Matematika

Diagnosztikus mérés 2018/2019                  Matematika

Feladat számOkokFeladatok
    
1bPáros számok jelölése.·Szövegértés fejlesztés.
 Figyelmetlen·  A kész feladatokat húzza át, vagy jelölje
 szövegolvasás. Szokatlan meg, hogy ne maradjon ki semmi.
 jelölés. Az alaki érték,·Rendszeres ismétléssel, gyakoroltatással
 valódi érték, helyi érték szinten tartás lehetséges.
 fogalmak mindig nehezen·  A tanulók alaposabb önellenőrzésre
 mennek és hajlamosak a szoktatása.
 tanulók elfelejteni.  
4dTömegmértékegység hiba.·  A mértékegységek alsóban még nagyon
 Nincs tisztában a nehezen értelmezhető absztrakt
 nagyságrendekkel. Esetleg fogalmak, amelyeket sok gyakorlattal
 csak a mérőszámot nézte lehet fejleszteni.
 az összehasonlításnál.·  A mértékegységek és a mértékváltás
 Gyakori a szomszédos szemléletesebb gyakoroltatásával
 mértékegységek között a (kirakás, eljátszás) hatékonyabban lehet
 10 mint váltószám. Ez gyakoroltatni.
 téveszthette meg a·  Óra eleji tréningben gyakrabban
 gyerekeket, hiszen ebben szerepeltetni a geometria témakört;
 az esetben 100dkg =1 kg.·Olyan alkalmazásorientált feladatok
   adása, amelyben ez hangsúlyos (pl. adott
   tömegű élelmiszer kalóriájának
   meghatározása)
  Diagnosztikus mérés 2018/2019Matematika 
     
     
   ·  Technika tárgyon belül is minél többször 
   mérni.  
   ·  Technikából és rajzból kevesebb kész 
   sablonnal dolgozzanak a tanulók,  
   mérjenek többet.  
   ·  Otthoni feladat: mérd meg konyhai 
   mérlegen különböző élelmiszerek 
   tömegét  
 6aPontatlan mérés. Nem·  Nagyon fontos, hogy kellő időt és 
  megfelelő mértékegység.figyelmet szánjunk a mérőeszközök 
   pontos és megfelelő használatára. 
     
 7dGrafikonon nem sikerült·  A grafikonok nagyon kevés helyen vannak 
  beazonosítani a tengelyena tananyagban, de fontos, hogy azok 
  lévő mennyiségeket, és azelemzésére figyeljünk.  
  ahhoz tartozó értékeket.·  Minél több grafikont készítsünk velük. 
   ·  Az értő olvasás fejlesztésével,  
   típusfeladatok gyakoroltatásával lehet 
   erősíteni.  
 8bBTestek neveinek·  Tégla, téglalap, és téglatest közötti 
  keveredéseeltérés hangoztatása.  
   ·  A geometriai nevek minél kisebb korban 
   való tudatosítása.  
   ·  Tudjanak különbséget tenni a síkbeli és 
   térbeli testek nevei között. Tapasztalati 
   úton fejleszthető.  
   ·  Óra eleji tréningfeladatban rendszeresen 
   elővenni, hogy ne felejtsék el.  
 8cCNem tudnak különbséget·  Fogalmak helyes használatára jobban kell 
  tenni a szakasz és görbefigyelni.  
  vonal között néhányan.   
 8dKözös tulajdonságok·  Ha nincsenek letisztult fogalmaik, akkor 
  felírása geometriában.ez nehezebben megy.  
   ·  Legyen minden tanulópárnak egy 
   szemléltetőeszközöket tartalmazó 
   doboza, amelyben legyen síkmértani 
   modellezőkészlet, testek, testhálók stb. 
   ·  Ezekhez kapcsolódva könnyen lehet 
   szóbeli bemelegítő feladatokat adni 
   (megnevezés, csoportosítás különböző 
   szempont szerint). Ez elősegíti a  
   szaknyelv helyes használatát.  
Tiszavárkony, 2019.01.14.   
   Járomi István  
   munkaközösség-vezető  

Diagnosztikus mérés a Szolnoki Tankerületi Központ intézményeiben-próbamérés

2018.10.17. (9-11 óráig)

természetismeret eredményének elemzése, tapasztalatok levonása

Az osztály összetétele:

22 fő, 1 diák magántanulói státusza folyamatban

SNI: 3 tanuló (1 tanuló nem vett részt a mérésen)

BTMN: 7 tanuló

2 tanuló szakértői vizsgálat iránti kérelme folyamatban

Azok a feladatok, amelyek nagyon eltértek az elvárt eredménytől.

Diagnosztikus mérés 2018/2019 Természetismeret

        Tanulók eredményei      97%97%
63%67%73%73%77%80%87%87%87%87%87%90%90%90%90%93%93%93%93%

A következő feladatok sikertelenek osztályszinten

:

Diagnosztikus mérés 2018/2019                  Természetismeret

Diagnosztikus mérés 2018/2019 Természetismeret

Feladat számOkokFeladatok
    
10aNincs tisztában a fogalommal, ésA tengerszint fogalmának
 nem érti a kérdést.elmagyarázása természetismeret és
  matematika órákon
10b4sA magashegységet nem tudtákTöbb olyan ábrát kell használni, amiről
 színnel azonosítani. Nagyon kevésa gyerekeknek kell mindenféle
 domborzati ismeretekkelinformációt kigyűjteni. Illetve keresni
 rendelkeznek.kapcsolatot az adatok között. A
  domborzati ismereteket felsőben
  matematikából és földrajból is újra
  felelevenítik.
11cHalmazállapotok felismerése aA légnemű halmazállapot nem 
 megnevezés alapján.mindenkinek egyértelmű. A 
  halmazállapotok neveit 
  többféleképpen használjuk, és 
  kapcsoljuk össze ezt anyagokkal. Közös 
  tulajdonságokat kell keresni. 

Diagnosztikus mérés 2018/2019                  Természetismeret

13a1

Égtájak felismerése nem megfelelő.

Fontos, hogy az egész feladatot olvassák el a megoldáshoz, ne csak a kérdést, mert így sokszor téves útra megy feladat elkészítése. Tisztázni kell az égtájakat matematika, természetismeret, földrajz órákon. Kellenek minimális térképismeretek, amik segítenek a térképen eligazodáshoz.

Tiszavárkony, 2019.01.14.

Járomi István

munkaközösség-vezető