Óvodai és iskolai szociális Segítő szolgáltatás

Milyen problémával lehet a szociális segítőhöz fordulni?

 • Iskolához köthető problémák pl.: szorongás, tanulási nehézségek, motiválatlanság, iskolai konfliktusok, magatartási problémák.
 • Gyermeknevelési kérdésekben pl.: önállótlanság, szófogadás kérdése, otthoni feladatok és leckeírás, szülő-gyermek konfliktusos viszonya.
 • Családon belüli problémák pl.: bántalmazás, családon belüli kapcsolati problémák, válás, veszteség, túlzott alkoholfogyasztás, szerhasználat.

Hogyan tud segíteni a szociális segítő?

 • Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés tanulóknak: melynek célja a diákok támogatása a számukra nehézséget okozó élethelyzetek kezelésében.
 • Tanácsadás szülőknek: az iskolai problémák kapcsán- segíti a szülőket az enyhébb családi nehézségek, elsődlegesen a gyermeknevelés nehézségeiben.
 • Részvétel a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen: mindkét fél kérheti a szociális segítő aktív jelenlétét.
 • Közvetítés tanár-diák, szülő-gyermek kapcsolatban: a szociális segítő közvetítőként segíti a nehézséget okozó konfliktusok megbeszélését és rendezését.
 • Információnyújtás: az elérhető pedagógiai, pszichés, szociális szolgáltatásokról, jogokról, a szociális rendszer működéséről.
 • Segítségnyújtás az ügyintézésben: szükség esetén tájékoztatás nyújt a szociális ellátásokról és intézményekről, és az ezekben szokásos eljárásokról és lehetőségekről, segít konkrét ügyek ( pl.: kapcsolatfelvétel, időpont egyeztetés, nyomtatványok kitöltésében) intézésében.
 • Közvetítés szolgáltatásokhoz: a probléma jellegétől függően, javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre és segítséget nyújt a kapcsolat kialakításában.
 • Delegálás súlyos veszélyeztető helyzetben: elhúzó családi konfliktusok esetén, mint jelzőrendszeri tag delegálja a családot a család-és gyermekjóléti szolgálathoz.

Az óvodai és iskolai szociális segítőt a gyermekek és a szülők önként is megkereshetik, ha tanácsra van szükségük a problémájuk megoldásában.

Törvényi háttér:

 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló

15/1998. (IV. 30.) NM rendeletei