Elsős beiratkozás

A Szolnoki Tankerületi Központ a 2023/2024. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozással kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

1) 2023. március 27-én (hétfő) megnyílik az általános iskolák KRÉTA felületén a Beiratkozás modul. Ekkor minden általános iskola feltöltheti a rendszerébe a fenntartó tankerületi központtól kapott körzetes listát. Ezzel a fenntartott intézmények előkészítik a felületet a beiratkozás adminisztrálására, így a szülők/törvényes képviselők által történő online jelentkezés befogadására is.

2) 2023. április 5-én (szerdán) megnyílik a beiratkozás szülői felülete (BÁI), amellyel a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetősége nyílik arra, hogy előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az adott általános iskolákba.

3) A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet alapján a személyes beiratkozás napjai: 2023. április 20-21. (csütörtök és péntek).

Fontos alapelv, hogy a korábbi éveknek megfelelően a szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet 22.§ (4) bekezdése értelmében az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, illetve a rendelet (7) bekezdés értelmében pedig az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a lakcím nyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e.

A fentiek okán a személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező, de a szülőknek lehetősége van előzetes adatszolgáltatásra.

Az 1. osztályos tanulók beiratkozása 2022-ben
Az emberi erőforrások minisztere 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelete a 2023/2024. tanév rendjéről 7.§ szerint: Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2023. április 20–21-én kell beíratni.

Tankötelezettség: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez.

Tisztelt Szülők!

A leendő elsőosztályosnak a gyermek diákigazolványához szükség van az úgynevezett NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) azonosítóra.

A diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK azonosító az ország BÁRMELYIK KORMÁNYABLAKÁBAN/OKMÁNYIRODÁJÁBAN igényelhető.

Mi szükséges a NEK azonosító (adatlap) igényléséhez?

 • A szülő okmányai: lakcímkártya + személyi igazolvány (vagy útlevél, vagy kártya formátumú jogosítvány)
 • A gyermek okmányai: lakcímkártya + személyi igazolvány, vagy útlevél.

Ha a gyermek MÁR RENDEKEZIK személyi igazolvánnyal, vagy útlevéllel, akkor elegendő egy szülővel megjelenni a kormányablakban/okmányirodában a NEK adatlap kiállításához.

Ha a gyermeknek még nincs személyi igazolványa, vagy útlevele, akkor a NEK azonosító kiállítását megelőzően személyi igazolványt kell készíttetni, amihez mindkét szülőre szükség van az alábbiak szerint:

 • Mindkét szülő jelenléte (az említett okmányokkal), VAGY
 • Az egyik szülő jelenléte és a másik szülő hozzájáruló nyilatkozata (mellékletben csatolva) a gyermek személyazonosító igazolványának kiadásához, (a szülő hozzájáruló nyilatkozata készülhet saját kézírással és sajátkezű aláírással /tanúk nélkül/, vagy számítógéppel nyomtatva és sajátkezű aláírással. Utóbbi esetben két tanú aláírására is szükség van.) VAGY
 • Kizárólagos szülői felügyeleti jog esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő jelenléte és a bíróság jogerős végzése vagy a Gyámhatóság jegyzőkönyve a gyermekelhelyezésről, szülői felügyeleti jog gyakorlásáról.
 • A személyi igazolvány elkészítéséhez szükséges a gyermek születési anyakönyvi kivonata (eredetben).

A kormányablakban/okmányirodában a gyermekről fénykép készül, a NEK azonosítót tartalmazó NEK adatlapot azonnal kiállítják és átadják, amit meg kell őrizni és az iskolában be kell mutatni a diákigazolvány elkészítéséhez.

A személyi igazolvány és a NEK azonosító elkészítése 2016. január 1-től díjmentes.

A várakozás elkerülése érdekében az ügyintézéshez előzetesen foglaljanak időpontot a kormányablakokban.

Időpont foglalható:

 • a 1818 napján időpont

kormányzati ügyfélvonalon (amely 0.00 órától 24.00 óráig a hét minden hívható díjmentesen) az ország valamennyi kormányablakába foglalható

 • amennyiben rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval, a Központi Időpontfoglaló Alkalmazás segítségével a https://idopontfoglalo.kh.gov.hu címen az ország valamennyi kormányablakába foglalható időpont
 • ügyfélfogadási idő alatt az 56/795-695, 56/795-359 telefonszámokon a Szolnokon működő mindhárom kormányablakba foglalható időpont
 • Az 56/795-950 telefonszámon az Újszászi Okmányirodába foglalhat időpontot
 • Az 56/795-827 és 56/795-826 telefonszámokon a Marfűi Okmányirodába foglalhat időpontot

Szolnoki kormányablakok címei:                                Egységes ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 7.00-16.00

5000 Szolnok, Kossuth tér 5/A                                       Kedd: 8.00-16.30

5000 Szolnok, Ady Endre út 9.                                       Szerda: 8.00-16.30

5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22.                                  Csütörtök: 10.00-18.00

Péntek: 8.00-14.00

Szolnoki Járási Hivatal OkmányirodáiOkmányirodák ügyfélfogadási idő:
5052Újszász, Szabadság tér 1.Hétfő: 7.30-17.00
5435Martfű, Szent István tér 1.Kedd: —
  Szerda: 8.00-16.00

Csütörtök: 13.00-16.00

Péntek: 8.00-12.00