Difer mérés

DIFER mérés 2022

A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében 2022. szeptember októberében megtörtént minden első évfolyamos tanuló felmérése.

Mérési összesített eredmények:

Az összehasonlítás alapja az országos nagycsoportos átlag

1.Szociális motívumok és készségek fejlődése

 Előkészítő 0-49%Kezdő 50-64%Haladó 65-74%Befejező 75-84 %Optimum 85-100 %
Tiszavárkony00134
Vezseny00211

Tiszavárkony első osztály átlaga:              77 %                                      BEFEJEZŐ SZINT

Vezseny első osztály átlaga:                      79 %                                      BEFEJEZŐ SZINT

Nagycsoportos országos átlag:                 78 %                                      BEFEJEZŐ SZINT

szociális motívumok és készségek fejlődése
szociális motívumok és készségek fejlődése

2.Írásmozgás-koordináció fejlődése

 Előkészítő 0-24 %Kezdő 25-49%Haladó 50-69%Befejező 70-89 %Optimum 90-100 %
Tiszavárkony02330
Vezseny01120

Tiszavárkony első osztály átlaga:              65%                                       HALADÓ SZINT

Vezseny első osztály átlaga:                      58 %                                      HALADÓ SZINT

Nagycsoportos országos átlag:                 85 %                                      BEFEJEZŐ SZINT

Írásmozgás fejlődése
Írásmozgás fejlődése

3.Tapasztalati összefüggés-megértés fejlődése

 Előkészítő 0-29%Kezdő 30-49%Haladó 50-69%Befejező 70-84 %Optimum 85-100 %
Tiszavárkony00224
Vezseny02011

Tiszavárkony első osztály átlaga:              80%                                       BEFEJEZŐ SZINT

Vezseny első osztály átlaga:                      62 %                                      HALADÓ SZINT

Nagycsoportos országos átlag:                 78 %                                      BEFEJEZŐ SZINT

Tapasztalati összefüggés megértése
Tapasztalati összefüggés megértése

4. Beszédhanghallás fejlődése

 Előkészítő 0-49%Kezdő 50-69%Haladó 70-79 %Befejező 80-91%Optimum 92-100%
Tiszavárkony00008
Vezseny00013

Tiszavárkony első osztály átlaga:              99 %                                      OPTIMUM SZINT

Vezseny első osztály átlaga:                      96 %                                     OPTIMUM SZINT

Nagycsoportos átlag:                                    94 %.                                    OPTIMUM SZINT

Beszédhanghallás fejlődése
Beszédhanghallás fejlődése

5.Tapasztalati következtetés fejlődése

 Előkészítő 0-29%Kezdő 30-49%Haladó 50-69%Befejező 70-84 %Optimum 85-100 %
Tiszavárkony00125
Vezseny01210

Tiszavárkony első osztály átlaga               :              88 %                                     OPTIMUM SZINT

Vezseny első osztály átlaga:                      56 %                                      HALADÓ SZINT

Nagycsoportos országos átlag:                 74 %                                      BEFEJEZŐ SZINT

Tapasztalati következtetés fejlődése
Tapasztalati következtetés fejlődése

6. Relációszókincs fejlődése

 Előkészítő 0-24%Kezdő 25-49%Haladó 50-69 %Befejező 70-89%Optimum 90-100%
Tiszavárkony00233
Vezseny00130

Tiszavárkony első osztály átlaga:              81 %                     BEFEJEZŐ SZINT

Vezseny első osztály átlaga:                      74 %                     BEFEJEZŐ SZINT

Nagycsoportos országos átlag:                 89 %.                     BEFEJEZŐ SZINT

Relációs szókincs fejlődése
Relációs szókincs fejlődése

7. Elemi számolási készségek fejlődése

 Előkészítő 0-49%Kezdő 50-69%Haladó 70-79 %Befejező 80-89%Optimum 90-100%
Tiszavárkony01322
Vezseny02020

Tiszavárkony első osztály átlaga:              77 %                                      HALADÓ SZINT

Vezseny első osztály átlaga:                      71 %                                     HALADÓ SZINT

Nagycsoportos országos átlag:                 88 %                                     BEFEJEZŐ SZINT

Elemi számolási készség fejlődése
Elemi számolási készség fejlődése

A mérés összegzése: Tanulóink a hét mért területből szociális motívumok és beszédhanghallás készségek és relációs szókincs fejlődés területén elérték az országos nagycsoportos átlagot. Tapasztalati összefüggések tapasztalati következtetések vizsgálatánál a tiszavárkonyi elsősök jobban teljesítettek az országos átlagnál, míg a vezsenyi gyerekek csak haladó szintet értek el. Írásmozgás fejlődés valamint elemi  számolási készség területén sajnos csak haladó szinten teljesítettek, míg a sikeres, zökkenőmentes iskolakezdéshez a szakirodalom szerint befejező szinten kellene tartani.

Összeállította: Bánfi Éva

DIFER mérés 2018/2019

A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében 2018 októberében megtörtént azon első évfolyamos tanulóink körének felmérése, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni.

Mérési összesített eredmények

Írásmozgás

 Előkészítő 0-24%Kezdő 25-49%Haladó 50-69%Befejező 70-89%Optimum 90-100%
      
Székhely121032
      
Vezseny131
      

Az összehasonlítás alapja az országos nagycsoportos és az első osztályos tanév végi átlag.

 Székhely 1. oszt. átlaga:  61 %,       
 a vezsenyi telephely 1. oszt. átlaga:80 %,       
 országos átlag:   60/85 %.       
 Beszédhanghallás           
             
   Előkészítő 0-49% Kezdő 50-69% Haladó 70-79% Befejező 80-89% Optimum 90-100%
               
 Székhely    1296 
               
 Vezseny    14 
              
 Székhely 1. oszt. átlaga:  87 %,       
 a vezsenyi telephely 1. oszt. átlaga:97 %,       
 országos átlag:   89/94 %.       
 Relációszókincs           
             
   Előkészítő 0-49% Kezdő 50-69% Haladó 70-79 % Befejező 80-89 % Optimum 90-100% 
              
 Székhely    5 7 6 
              
 Vezseny     1 4 
             
 Székhely 1. oszt. átlaga:  82 %,       
 a vezsenyi telephely 1. oszt. átlaga:95 %,       
 országos átlag:   82/89 %.       

Elemi számolás

 Előkészítő 0-49%Kezdő 50-69 %Haladó 70-79 %Befejező 80-89%Optimális 90-100%
      
Székhely6102
      
Vezseny131
      
Székhely 1. oszt. átlaga: 73 %,   
a vezsenyi telephely 1. oszt. átlaga:81 %,   
országos átlag: 78/88 %.   
Tapasztalati következtetés      
        
 Előkészítő 0-29 % Kezdő 30-49 % Haladó 50-69 %Befejező 70-84 %Optimum 85-100 %
         
Székhely1  2 645
         
Vezseny   302
         
Székhely 1. oszt. átlaga: 68 %,    
a vezsenyi telephely 1. oszt. átlaga:76 %,    
országos átlag:   59/75 %.    
Tapasztalati összefüggés-megértés     
         
  Előkészítő 0-29 %Kezdő 30-49 %Haladó 50-69 %Befejező 70-84 %Optimum 85-100 %
           
Székhely 1  2 843
           
Vezseny    14
          
Székhely 1. oszt. átlaga: 62 %,    
a vezsenyi telephely 1. oszt. átlaga:81 %,    
országos átlag:   74/77 %.    
Szocialitás        
         
  Előkészítő 0-49 % Kezdő 50-64 % Haladó (65-74 %)Befejező 75-84%Optimum 85-100 %
          
Székhely    4104
          
Vezseny    32
         
Székhely 1. oszt. átlaga: 80 %,    
a vezsenyi telephely 1. oszt. átlaga:86 %,    
országos átlag:   71/77 %.