Tantárgyi vizsgakövetelmények

Tantárgyi vizsgakövetelmények
Ezen az oldalon az osztályozóvizsga és a javítóvizsga tantárgyi követelményeit ismerhetjük meg, tantárgyanként, évfolyamonként. A dokumentumok letölthetők.

A dokumentumok olvasásához .pdf fájlokat feldolgozó, olvasó szoftver szükséges pl.: Adobe reader.

Vizsgakövetelmények számonkérési módja

Tantárgyak   írásbeli vizsga gyakorlati vizsga szóbeli vizsga
Magyar irodalom 1-4.o   x
Magyar nyelv x    
Angol nyelv/Német nyelv x   x
Matematika x    
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek     x
Etika     x
Környezetismeret x    
Természetismeret/ Természettudomány     x
Biológia-egészségtan     x
Fizika x    
Kémia x    
Földrajz     x
Ének-zene   1-4.o 5-8. o.
Vizuális kultúra   x  
Hon- és népismeret     x
Informatika/Digitális kultúra   x  
Technika, életvitel és gyakorlat/Technika és tervezés   1-7. o.  
Testnevelés és sport   x