Az iskola közös ügyünk

Tisztelt Szülők!

Intézményünk az előző tanévben sikeresen pályázott a TÁMOP 3.1.4B „Az iskola közös ügyünk” projektjében. Ennek keretében került sor az egészségnevelési projektnapunk megszervezésére „Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs” címmel szülők, nagyszülők, civil, és társadalmi szervezetek bevonásával.

 1. fenntarthatóvá válás egyik eszköze a programban érintett iskolák közösségeinek élmény alapú megerősítése. Ezért országosan húsz, a közösségépítés folytatására nyitott, a Partnerség programban érintett iskolában civil, szakmai szereplők által biztosított, sport általi nevelésre építő rendezvényt szervez a KLIK Fejlesztési és projektigazgatósága. Cél a szülő-diák-tantestületi együttműködés, azaz az iskolai közösség megerősítése.

Az a megtiszteltetés érte iskolánkat, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyében a mi intézményünk került kiválasztásra.

A sportprogramok a Szolnok Városi Sportcentrum közreműködésével valósulnak meg, 14 helyszínen, élményszerű mozgásos feladatokkal.

A rendezvény tanítás nélküli napot igényel. Olyan időpontot kellett találnunk, amely a sportcentrumnak is megfelelő volt.

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy ezért a szeptember 25-ére tervezett tanítás nélküli munkanap átkerült október 02-ára.

Egyben szeretettel várjuk a szülőket, nagyszülőket ezen a napon 10-16 óráig megrendezésre kerülő alábbi sportprogramokra:

 1. Íjászat
 2. Lövészet
 • Népi Játék: csirkefogó, horgászat, óriás teke, patkótartás, védem a váram, célbadobó 1., célbadobó 2.
 • Sporttér: röplabda, frizbi, lábtenisz, gördülő játékok, tollas
 • Mediball
 • Kerékpáros ügyességi
 • Szumó
 • Labdarúgás
 • Asztali ügyességi
 • Nordic Walking
 • Toldi-Kondi
 • Kézilabda
 • Ergométer
 • Célbarúgó kapu légváras

Tiszavárkony, 2015. 09. 21.

Balogné Csík Terézia

intézményvezető

„Biztosabb tudással tanulóink jövőjéért”

TÁMOP-3.1.4C-14-2015

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében támogatott Innovatív iskolák fejlesztése

2.         ütemének        pályázatán       az        Endre  Király  Általános        Iskola  benyújtott       projektjének

megvalósítására 12 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott, amely a Magyar Állam, és az Európai Unió támogatásával valósult meg.

A „Biztosabb tudással tanulóink jövőjéért” projekt hosszú távú célja, a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott prioritások, és az intézményi szintű fejlesztendő területek összehangolásával valamennyi tanuló eljuttatása képességeinek maximumára. A megvalósításban 2015. május 20. és 2015. október 31. között az intézmény valamennyi tanulója és pedagógusa részt vett.