Tanárok

  1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Tagintézmény

Iskolai végzettség Szakképzettség Megjegyzés
főiskola történelem, ének-zene szakos tanár közoktatási vezető tagintézmény-vezető
főiskola angol, matematika, orosz szakos tanár 7. osztály osztályfőnöke
főiskola biológia szakos tanár, gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon
egyetem testnevelés, szakos tanár, atlétika szakedző
főiskola földrajz, rajz szakos tanár
főiskola, egyetem matematika, fizika szakos tanár, okleveles informatikatanár 5. osztály osztályfőnöke munkaközösség-vezető
főiskola általános iskolai tanító 3. osztály osztályfőnöke
főiskola általános iskolai tanító 1. osztály osztályfőnöke
főiskola magyar nyelv és irodalom szakos tanár, szolfézstanár 6. osztály osztályfőnöke, munkaközösség- vezető
főiskola általános iskolai tanitó2-4. osztály osztályfőnöke
főiskola, egyetemmagyar nyelv és irodalom, német nyelv és irodalom szakos tanár technika-, életvitel- és gyakorlat tanár
főiskolaáltalános iskolai tanító
   

Telephely:

főiskola általános iskolai tanító, ének-zene szakos tanár vezsenyi telephely, osztályfőnök
főiskola általános iskolai tanító, közoktatási vezető vezsenyi telephely